Avaluació

En aquest apartat es pot trobar la Guia per avaluar el disseny de les activitats educatives patrimonials, elaborada per la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, de la que l’Àrea de Monuments i Jaciments en forma part activa. Aquesta guia ens a serveix per tenir en compte els factors competencials orientadors que es treballen des del Departament d’Educació de la Generalitat, en els seus projectes educatius, i aplicar-los als projectes educatius patrimonials dels monuments i jaciments a l’hora de crear activitats educatives noves. Aquesta guia va ser elaborada per tècnics i professorat del Departament d’Educació, conjuntament amb tècnics dels serveis educatius de diferents museus i equipaments patrimonials de Catalunya.

Guia per avaluar el disseny de les activitats educatives patrimonials

Programa d’Avaluació

A continuació et pots descarregar el Programa d’Avaluació complet destinat a les activitats educatives patrimonials i intergeneracionals, que l’Àrea de Monuments i Jaciments aplica a les seves activitats després de l’acció educativa. Es tracta d'un programa qualitatiu que inclou qüestionaris per a la valoració de les diferents persones protagonistes del procés: avaluadora externa, educadores patrimonials, persones docents i alumnat i altres persones participants, en el cas d’activitats o visites intergeneracionals.

A tall d’exemple, es presenten els resultats de l’avaluació d’una activitat educativa realitzada al Reial Monestir de Santes Creus, i els resultats de l’avaluació d’una activitat intergeneracional realitzada al Castell de Miravet.

Programa avaluació.

Observació competencial i coeducativa.

Exemple avaluacions.

Protocols i qüestionaris

A continuació es presenten els protocols i qüestionaris, per separat, que es realitzen després de cada visita o activitat educativa. Es tracta d’un protocol dirigit al seguiment de la feina de l’educadora patrimonial, un qüestionari per al professorat, un altre per a la persona educadora i tres qüestionaris diferents adreçats a l’alumnat per etapa educativa.

Protocol d’observació avaluadora externa activitat educativa.

Qüestionari activitat educativa alumnat primària, cicle inicial.

Qüestionari activitat educativa alumnat primària, cicle mitjà i superior.

Qüestionari activitat educativa alumnat secundària.

Qüestionari activitat educativa professorat.

Qüestionari activitat educativa educadores patrimonials.

Enquestes de satisfacció

A continuació es presenten les enquestes de satisfacció, per separat, que es realitzen després de cada visita o activitat dedicada a públic familiar o intergeneracional. Es tracta de tres enquestes: una dirigida a nenes i nens menors de dotze anys, una altra dirigida a les persones adultes quan desenvolupen una activitat familiar grupal, i una altra dirigida a persones adultes per quan realitzen una visita o itinerari intergeneracional.

Enquesta satisfacció infantil.

Enquesta satisfacció activitat públic adult.

Enquesta satisfacció visita públic adult.

Logo

accessibilitat | avis legal i privacitat | política de galetes | © Departament de Cultura 2018 Agència Catalana del Patrimoni Cultural